cestovní pojištění Allianz | CK ViaMarpi
CZ SK
Nabídka zájezdů na rok 2018
letecky, malé skupiny cestovatelů, pohodlné ubytování

cestovní pojištění Allianz pro klienty CK ViaMarpi

​Allianz - tradiční poskytovatel cestovního pojištění a pojištění stornopoplatků

Pojišťovna Allianz patří mezi klíčové poskytovatele pojistných služeb na českém trhu. Allianz pojišťovna dobrovolně dodržuje Kodex etiky v pojišťovnictví vyhlášený Českou asociací pojišťoven. Poskytuje celou škálu pojistných produktů, jak pojištění osob, tak i pojištění pro firemní klientelu.

V případě, že se rozhodnete pro cestovní pojištění od Allianz, nemusíte řešit zda jedete na dovolenou, zájezd, služební cestu nebo jen sportovat. Na Allianz pojišťovnu se můžete spolehnout v jakékoli situaci kdekoli na světě.

Pojištění je strukturováno do následujících prvků: pojištění léčebných výloh, odpovědnost za způsobenou škodu, úraz nebo jiných zdravotních obtíží, ztráty nebo škody na zavazadlech, pojištění stornopoplatků pro případ nenastoupení na zájezd organizovaný cestovní kanceláří.

Součástí nabízeného pojištění je neomezený limit při pojištění léčebných výloh, nemusíte se obávat přečerpání limitu za léčení v zahraničí. Pokud se z důvodu omezení dopravy (stávka, záplavy, sopečná činnost) nebudete moct vrátit do ČR, využijte možnost bezplatného prodloužení konce pojištění na dobu nutnou k návratu do ČR. Pro ty, kteří cestují do zahraničí během roku častěji, nabízí pojišťovna cenově výhodné pojištění opakovaných pobytů. Součásti Smlouvy o pojištění je i asistenční služba a pomoc. Operátoři s vámi budou komunikovat v češtině, poradí a doporučí vám vhodné zdravotní zařízení, zajistí úhradu ošetření a pomohou s tlumočením. Přímo v Norsku má pojišťovna řadu spolupracujících partnerů a na zájezdech v Norsku se tak budete cítit v bezpečí.

Pojištění lze sjednat buď přímo na pracovištích Allianz nebo také prostřednictvím cestovní kanceláře ViaMarpi.

Z naší praxe cestovní kanceláře doporučujeme našim klientům sjednání cestovního pojištění včetně stornovacích poplatků, které v balíčku (cestovní pojištění + storno) vyjde levněji než pouhé pojištění stornovacích poplatků. Tento paradox je součástí obchodní strategie Allianz, která balíčky cenově upřednostňuje před před pouhým stornem (pojištění storno poplatků je chápáno ze strany Allianz jako nadstandardní služba).

A. balíček cestovního pojištění včetně pojištění stornopoplatků
Součástí balíčku je pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za způsobenou škodu a pojištění stornopoplatků. Pro nejčastější případ - zájezd na 10 dní a storno ve výši 40.000 Kč je cena takového pojištění 356 Kč. Za cestovní kancelář dáváme silné doporučení pro naše klienty sjednat si takové pojištění. Detailní tabulka s cenami v členění doba zájezdu a výše storna viz. níže. 

B. pojištění stornovacích poplatků - před odjezdem na zájezd, dovolenou
Předmětem pojištění jsou náklady, které klientovi vznikly vyúčtováním stornovacích poplatků ze strany cestovní kanceláře v případě, že byl nucen zrušit cestu před odjezdem na zájezd z těchto důvodů:
• úraz nebo akutní onemocnění pojištěného či osoby blízké, které vznikly v době trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu zájezd absolvovat
• úmrtí pojištěného
• úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému v době trvání pojištění, ne déle než 60 dní před nástupem na zájezd, dovolenou
• úraz, akutní onemocnění nebo úmrtí spolucestujícího, pokud by pojištěný musel nastoupit na zájezd sám
• značná škoda na majetku pojištěného nebo spolucestujícího, vzniklá za trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo spolucestující doloží, že z tohoto důvodu nemůže na pojištěnou cestu nastoupit.

Díky tomuto pojištění bude pojištěnému refundována většina uhrazených prostředků maximálně však pouze 80 %.

Cena pojištění je stanovena jako 2,5 % z celkové ceny zájezdu včetně dopravy - do pojistného plnění se však nezahrnují například náklady zaplacené na poplatky za vízum. Pojištění na storno pobytu je nutno jej uhradit již při první splátce za pobyt, letenku či dovolenou, nelze jej přiobjednat dodatečně.  Toto pravidlo stanovené pojišťovnou je důležité a je nutné ho mít na zřeteli. Pojištění stornopoplatků nelze sjednat v pozdějším termínu.

C. Pojištění stornovacích poplatků - pojištění nevyužité části dovolené, po odjezdu na zájezd
Předmětem pojištění jsou nevratné, nevyčerpané a pojištěným uhrazené náklady na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené ze Smlouvy o zájezdu, náklady na zpáteční cestu (např. letenka), které klientovi vznikly v důsledku přerušení již nastoupené cesty a předčasný návrat pojištěného z následujících důvodu:
• krádeže nebo vloupání v místě stálého bydliště v ČR (v době pojištěné zahraniční cesty), je-li přítomnost pojištěného na místě události nezbytná
• vzniku značné škody na majetku pojištěného nebo osoby blízké o v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby                     

Na základě tohoto pojištění bude pojištěnému refundována většina uhrazených prostředků maximálně však pouze 80 %.

Cena pojištění je stanovena jako 3,3 % z celkové ceny zájezdu včetně dopravy. Jinak zde platí obdobná pravidla jako ve výše uvedeném odstavci A). 

Allianz pojištění


Detailní tabulka pro cestovní pojištění včetně storno poplatků - platí pro zájezdy do Norska:

storno 100.000 Kč
počet dní zájezdu                             dospělí                                děti do 15 let
          4                                              346 Kč                                       173 Kč
          8                                              554 Kč                                       277 Kč
         10                                             690 Kč                                       345 Kč
         12                                             828 Kč                                       414 Kč
         15                                          1 036 Kč                                       518 Kč
         22                                          1 380 Kč                                       690 Kč
storno 50.000 Kč
počet dní zájezdu                             dospělí                                děti do 15 let
          4                                              202 Kč                                       101 Kč
          8                                              324 Kč                                       162 Kč
         10                                             406 Kč                                       203 Kč
         12                                             486 Kč                                       243 Kč
         15                                             610 Kč                                       305 Kč
         22                                             812 Kč                                       406 Kč
storno 40.000 Kč
počet dní zájezdu                             dospělí                                děti do 15 let
          4                                              176 Kč                                         88 Kč
          8                                              284 Kč                                       142 Kč
         10                                             356 Kč                                       178 Kč
         12                                             428 Kč                                       214 Kč
         15                                             534 Kč                                       267 Kč
         22                                             712 Kč                                       356 Kč
storno 20.000 Kč
počet dní zájezdu                             dospělí                                děti do 15 let
          4                                              138 Kč                                         69 Kč
          8                                              220 Kč                                       110 Kč
         10                                             274 Kč                                       137 Kč
         12                                             328 Kč                                       164 Kč
         15                                             412 Kč                                       206 Kč
         22                                             548 Kč                                       274 Kč