cestovné poistenie Allianz | CK ViaMarpi
CZ SK
Vyberte si Váš zájazd do Nórska
letecky, malé skupiny cestovateľov, pohodlné ubytovanie

cestovné poistenie Allianz pre klientov CK ViaMarpi

Allianz - tradiční poskytovatel cestovního pojištění a pojištění stornopoplatků
 

Pojišťovna Allianz patří mezi klíčové poskytovatele pojistných služeb na českém trhu. Allianz pojišťovna dobrovolně dodržuje Kodex etiky v pojišťovnictví vyhlášený Českou asociací pojišťoven. Poskytuje celou škálu pojistných produktů, jak pojištění osob, tak i pojištění pro firemní klientelu.

V případě, že se rozhodnete pro cestovní pojištění od Allianz, nemusíte řešit zda jedete na dovolenou, zájezd, služební cestu nebo jen sportovat. Na Allianz pojišťovnu se můžete spolehnout v jakékoli situaci kdekoli na světě.

Pojištění je strukturováno do následujících prvků: pojištění léčebných výloh, odpovědnost za způsobenou škodu, úraz nebo jiných zdravotních obtíží, ztráty nebo škody na zavazadlech, pojištění stornopoplatků pro případ nenastoupení na zájezd organizovaný cestovní kanceláří.

Součástí nabízeného pojištění je neomezený limit při pojištění léčebných výloh, nemusíte se obávat přečerpání limitu za léčení v zahraničí. Pokud se z důvodu omezení dopravy (stávka, záplavy, sopečná činnost) nebudete moct vrátit do ČR, využijte možnost bezplatného prodloužení konce pojištění na dobu nutnou k návratu do ČR. Pro ty, kteří cestují do zahraničí během roku častěji, nabízí pojišťovna cenově výhodné pojištění opakovaných pobytů. Součásti Smlouvy o pojištění je i asistenční služba a pomoc. Operátoři s vámi budou komunikovat v češtině, poradí a doporučí vám vhodné zdravotní zařízení, zajistí úhradu ošetření a pomohou s tlumočením. Přímo v Norsku má pojišťovna řadu spolupracujících partnerů a na zájezdech v Norsku se tak budete cítit v bezpečí.

Pojištění lze sjednat buď přímo na pracovištích Allianz nebo také prostřednictvím cestovní kanceláře ViaMarpi.

Z naší praxe cestovní kanceláře doporučujeme našim klientům sjednání pojištění stornovacích poplatků, které nabízí Allianz jako nadstandardní službu.

A. pojištění stornovacích poplatků - před odjezdem na zájezd, dovolenou

Předmětem pojištění jsou náklady, které klientovi vznikly vyúčtováním stornovacích poplatků ze strany cestovní kanceláře v případě, že byl nucen zrušit cestu před odjezdem na zájezd z těchto důvodů:

• úraz nebo akutní onemocnění pojištěného či osoby blízké, které vznikly v době trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu zájezd absolvovat

• úmrtí pojištěného

• úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému v době trvání pojištění, ne déle než 60 dní před nástupem na zájezd, dovolenou

• úraz, akutní onemocnění nebo úmrtí spolucestujícího, pokud by pojištěný musel nastoupit na zájezd sám

• značná škoda na majetku pojištěného nebo spolucestujícího, vzniklá za trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo spolucestující doloží, že z tohoto důvodu nemůže na pojištěnou cestu nastoupit.

Díky tomuto pojištění bude pojištěnému refundována většina uhrazených prostředků maximálně však pouze 80 %.

Cena pojištění je stanovena jako 2,5 % z celkové ceny zájezdu včetně dopravy - do pojistného plnění se však nezahrnují například náklady zaplacené na poplatky za vízum. Pojištění na storno pobytu je nutno jej uhradit již při první splátce za pobyt, letenku či dovolenou, nelze jej přiobjednat dodatečně.  Toto pravidlo stanovené pojišťovnou je důležité a je nutné ho mít na zřeteli. Pojištění stornopoplatků nelze sjednat v pozdějším termínu.

B. Pojištění stornovacích poplatků - pojištění nevyužité části dovolené, po odjezdu na zájezd

Předmětem pojištění jsou nevratné, nevyčerpané a pojištěným uhrazené náklady na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené ze Smlouvy o zájezdu, náklady na zpáteční cestu (např. letenka), které klientovi vznikly v důsledku přerušení již nastoupené cesty a předčasný návrat pojištěného z důvodu:

• krádeže nebo vloupání v místě stálého bydliště v ČR (v době pojištěné zahraniční cesty), je-li přítomnost pojištěného na místě události nezbytná

• vzniku značné škody na majetku pojištěného nebo osoby blízké o v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby                     

Na základě tohoto pojištění bude pojištěnému refundována většina uhrazených prostředků maximálně však pouze 80 %.

Cena pojištění je stanovena jako 3,3 % z celkové ceny zájezdu včetně dopravy. Jinak zde platí obdobná pravidla jako ve výše uvedeném odstavci A).